top of page

Profile

Join date: Aug 25, 2022

About

Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra nät. Dina rättigheterDu har rätt att veta hur vi som kommun hanterar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen ger dig större rättigheter över dina uppgifter. Vilka rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med behandlingen. Kontaktuppgifter vid frågorFöljande rättigheter har du:Rätt till tillgångDu har rätt att få information om, och ta del av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Utföra myndighetsutövningBorås Stad är en myndighet och har inom flera områden ansvar för myndighetsutövning, till exempel genom att fatta beslut om försörjningsstöd, bygglov och hemtjänst. Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Detta kallas registerutdrag. Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag där du anger från vilken förvaltning inom Borås Stad du vill få information från, och vilken information du vill ta del av. Borås Stad ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål kommer du meddelas om detta. Rätt till rättelseBorås Stad har ett ansvar för att den information vi behandlar om dig är korrekt. Om du upptäcker felaktigheter har du rätt att begära att få det rättat. Felaktiga uppgifter ska utan onödigt dröjsmål rättas.

Begränsning av behandling gäller inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Rätt att flytta personuppgifterRätten att flytta information (dataportabilitet) innebär att du kan begära ut dina uppgifter för att flytta information till någon annan leverantör. Den gäller enbart i de fall då du har gett ett samtycke eller ingår ett avtal samt själv tillhandahållit informationen. Oftast gäller detta inte kommunal verksamhet.

Rätt till begränsning av behandlingDu har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina uppgifter. Det gäller i följande situationer:När du anser att dina uppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse. Då kan behandlingen begränsas under den tid som utredningen pågår hos oss.

Rätt att göra invändningarDu har rätt att göra invändningar mot den behandling av dina uppgifter som Borås Stad utför med stöd av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om Borås Stad anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre eller att det krävs enligt lag.

Vi hanterar personuppgifter om dem som bor och verkar i Borås inom flera av våra verksamheter. Vilken information som kommunen hanterar om dig, beror på vilken av våra verksamheter du varit i kontakt med, eller vilken service du använt. Insamling av personuppgifterVi samlar in och behandlar personuppgifter som:... du själv lämnar till oss när du kommunicerar med oss, till exempel vid ansökningar, anmälningar och annan kommunikation inom förskola, skola, vård och omsorg och annat.... skapas när vi hanterar och behandlar dina ärenden/uppdrag till exempel för förskoleplatser, betyg, journalförning och utredningar.... används i tjänster som till exempel Minut Bygg, Unikum och Dexter.... vi hämtar från andra källor, till exempel Skatteverket, Försäkringskassan och andra vårdgivare.... skapas via cookies när du besöker vår webbsida.

(Cookies är små textfiler som webbplatsen begär att få spara på din dator. Inga personuppgifter sparas hos oss genom denna funktion). Kategorier av personuppgifter som samlas inBorås Stad omfattar en stor mängd verksamheter som bedrivs i olika syften. Nedan beskrivs de kategorier av personuppgifter som kan behandlas, och exempel på personuppgifter inom varje kategori. Kategorier av personuppgifter som samlas inKategoriExempel på personuppgiftPersonbeskrivningNamn, könPlatsdataAdressKontaktuppgifterTelefonnummer, e-post, uppgifter till anhörigIdentifikationsnummerPersonnummer, ärende-ID, diarienummerEtnicitetNationalitet, språkHälsodataMedicinska diagnoser, medicinering, funktionsnedsättning, journalFinansiell dataInkomst, transaktioner, kreditvärdighetSysselsättnings-relaterad dataArbetsgivare, skolaBrottsrelaterad dataFällande domarLivsstilsrelaterad dataCivilstånd, medlemskapUtbildningsrelaterad dataExamen, betyg, utbildningshistorik, CVIT-relaterad dataCookies Användning av personuppgifter och lagligt stöd för hanteringenFöljande beskriver varför vi samlar in och använder personuppgifter.

Bedriva verksamheter av allmänt intresseBorås Stad ska tillhandahålla kommunens invånare med verksamheter som rör allmänna intressen, som till exempel skola, bibliotek och social omsorg. För att uppfylla kommunens skyldigheterBorås Stad behöver ibland hantera personuppgifter för att uppfylla kraven i annan lagstiftning, som till exempel kommunallagen, bokföringslagen och arkivlagen. Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Spara personuppgifterVi sparar som grundprincip dina personuppgifter bara så länge det behövs för att fullgöra ändamålet. Sedan ska uppgifterna tas bort. En kommun styrs ibland av annan lagstiftning som påverkar hur länge uppgifter måste sparas, till exempel socialtjänstlagen, patientdatalagen och arkivlagen. I dessa fall kan dina uppgifter komma att lagras under längre tid, enligt gällande lag. Lämna ut dina personuppgifterPersonal inom Borås Stad kommer att ta del av dina uppgifter för att kunna hjälpa dig i dina ärenden. Kommunen följer förutom reglerna kring hanteringen av personuppgifter i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen även offentlighets- och sekretesslagen.

Gratis resa från Göteborg till Umeå - DriveBack soccernbcsportscom 20221008

Hur lång tid tar det att flyga från Göteborg till Umeå, och kan du flyga direkt? Scandinavian Airlines, PrisFrån 1 336 kr, Gratis avbokning,

När du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling. När du har invänt mot behandlingen av dina uppgifter får vi fortsätta att behandla dina data under den tid som kontrollen pågår. Se Rätt att göra invändningarOm behandlingen av dina uppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut dina personuppgifter till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.

Säkerhetsarbetet omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt byggnader och tekniska anläggningar. Borås Stad arbetar aktivt med informationssäkerhet för att förebygga och förhindra att informationen sprids till obehöriga eller går förlorade, och att upptäcka om så ändå sker. Åtkomst till dina uppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

Billiga flyg från Göteborg till Umeå från 601 kr | (GOT - UME) standardcouk Sport

Hitta flyg till Umeå from 601 kr. Fly från Göteborg med Scandinavian Airlines, Lufthansa och andra. Sök efter Umeå flyg på KAYAK nu för att hitta det

Knapp förlust för Umeå mot Borås - Aftonbladet news18com news football

Från: Göteborg; Till: Umeå; Hämtas tidigast: 2021-04-28 12:00; Hämtas senast: 2021-05-06 12:00. Observera att kartpositionerna kan vara

[titta online*] Borås Umeå är gratis

More actions
bottom of page